Maciej Świeszewski - Rysunek

07 października - 05 listopada 2017


Maciej Świeszewski jest artystą wizualnym, który na przestrzeni swojej wieloletniej twórczości, (w zeszłym roku obchodził czterdziestolecie pracy twórczej), pozostał wierny warsztatowi artystycznemu rozumianemu w tradycyjnym jego znaczeniu. Tworzy obrazy, grafiki, akwarele i rysunki, i te ostatnie będą przedmiotem tej wystawy. W kontekście surrealnej twórczości artysty, jego rysunki najbardziej zbliżają się do abstrakcji. To jednak działanie pozorne. Świeszewski nazywa tę formę analizą rzeczywistości widzianą z indywidualnej, zmiennej perspektywy. To również percepcja powodowana rozwojem intelektualnym. Rysunek jest szlachetną dyscypliną, trudną, porządkującą umysł, podlegającą logice bardziej niż malarstwo. Uznawany jest za podstawę sztuk plastycznych, tak jak podstawą dla muzyka jest znajomość nut. Pomaga on opanować artyście warsztat i rozwijać umiejętności obserwacji i przetwarzania. Maciej Świeszewski w swojej twórczości podąża za precyzją dawnych mistrzów, których prace stanowią dla niego punkt wyjścia. Rysuje codziennie, a w jego zbiorach znajduje się kilka tysięcy rysunków, które każdego dnia trafiają do zeszytu nazywanego przez artystę Dziennikiem pisanym kreską.

Na wystawie zobaczymy prace tworzone za pomocą ołówka lub tuszu na papierze, pochodzące z różnych okresów twórczości artysty, począwszy od lat 70. Jednak przede wszystkim prezentacja skupi się na rysunkach z ostatnich lat. Przy okazji wystawy zostanie wydany obszerny katalog prezentujący przekrojowo rysunki Macieja Świeszewskiego.


Kurator - Jadwiga Charzyńska
Powrót